Játékszabály

„Vigyázz, kész, tél!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabály

 

 1. A játék szervezője:

„Vigyázz, kész, tél!” elnevezéssel a Marso Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12.), és az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervezők”, az Auchan hipermarketek és online áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdetnek, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítása során és a Játékkal kapcsolatban a Szervezőket az Auchan Magyarország Kft. képviseli.

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan hipermarket áruházban, vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/),
 • legalább 1 alkalommal, egyszerre, a Játékban részt vevő, 4 db téli gumiabroncs terméket (a 4. pontban részletezve) vásárol és
 • a www.kartyatnyerek.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta/online rendelés adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Lebonyolító, a Marso Kft., valamint az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. október 15. 00:00:00 órától – 2020. december 30. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2020. december 30. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban résztvevő termékek és áruházak:

A Játékban a magyarországi Auchan hipermarket áruházakban vagy az Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott téli gumiabroncs termékek vesznek részt az 1. számú mellékletben részletezve.

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával a Játékban részt vevő 4 db téli gumiabroncs terméket szükséges megvásárolni.

A Játékban kizárólag a téli gumiabroncs termékek vesznek részt. Minden más termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából (pl. nyári gumiabroncs)

A játékban résztvevő Auchan hipermarketek:

Auchan Aquincum Óbuda, Auchan Budakalász, Auchan Budaörs, Auchan Csömör, Auchan Debrecen, Auchan Dunakeszi, Auchan Fót, Auchan Kecskemét, Auchan Maglód, Auchan Miskolc, Auchan Miskolc Dél, Auchan Pilis Solymár, Auchan Savoya Park, Auchan Soroksár, Auchan Szeged, Auchan Székesfehérvár, Auchan Szigetszentmiklós, Auchan Szolnok, Auchan Törökbálint.

A Játékban csak és kizárólag a fent felsorolt hipermarket áruházak vesznek részt. Minden más áruházban történő vásárlás érvénytelen a Játék szempontjából.

A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás/online rendelés során kapott nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla) (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online rendelés esetén a rendelés egyedi azonosítójának. (rendelésszám)

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • opcionálisan megadható kedvenc magyarországi Auchan áruház
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát, 
 • tudomásul venni az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, 
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló Bizonylatról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • hipermarket vagy online áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a rendelés számának utolsó 4 karakterét (melyet a rendelés visszaigazolás tárgy mezőjében talál) kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni.
 • az adott Bizonylaton megvásárolt, a Játékban résztvevő termékek számát

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

 

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol egyidejűleg legalább 4 db téli gumiabroncs terméket az Auchan hipermarket áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával többször 4 db, a Játékban résztvevő terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a Pályázatban, akkor az a megvásárolt 4 db termékek darabszámával megegyező számú Pályázatként kerül figyelembevételre és a Játékos a sorsolásban ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt. Így, ha pl. egy vásárlás alkalmával 8 db, a Játékban résztvevő terméket vásárol és ezt egy Pályázatban küldi be, úgy az a Pályázat a sorsoláson kétszeres nyerési eséllyel vesz részt. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló Bizonylaton szereplő Játékban résztvevő termékek száma.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

A Játékban online vásárlás esetén csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a rendelést követően a kiszállítás után számla került kiállításra, mert nyertesség esetén szükséges a számla bemutatása is (a 8. pontban részletezve).

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervezők korlátozzák az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat számla eredeti példányát 2021. január 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervezők és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, Pf. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről az áruházi vásárlás során blokk, nyugta vagy magánszemély nevére kiállított számla, míg az online vásárlás esetén megrendelés és számla került kiállításra. A magánszemély részére kiállított számla másolatot a Játékosoknak e-mailben kell megküldeni a Lebonyolító részére az auchankartyatnyerek@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. december 30-án, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolások:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy fődíjat nyerhet meg.

A Szervezők egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat értik, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervezők azért szerepeltetik a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt az egyes nyereményjátékban.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Fődíj sorsolás: 

A sorsolásra 2021. január 6-án 14:00 órakor közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) kerül sor.

A sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.kartyatnyerek.auchan.hu oldalon elérhetővé válik.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Nyeremények (Fődíj):

19 db 100.000 Ft értékű Auchan ajándékkártya 

(Az ajándékkártya a magyarországi Auchan áruházakban, kivéve az Auchan Online áruházat, a kiállítástól számított 1 évig használható fel. A vásárlási összeg mindig a pénztáraknál történő fizetéskor kerül levonásra a kártya egyenlegéből. A kártyára feltöltött összeg több részletben is levásárolható. A kártyán lévő összeget nem lehet bankkártyára átutalni, nem váltható készpénzre és egyéb fizetési eszközre. Az ellopott vagy elveszett kártya nem pótolható. Amennyiben a kártya értékét nem használja ki teljesen a nyertes Játékos, úgy a különbözet készpénzben történő visszafizetésére nincs lehetőség.)

A nyerteseken felül 7 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel során a további egyszerűbb kommunikáció érdekében a Lebonyolító elkéri a nyertes saját telefonszámát (amely kizárólag a nyertesség kapcsán szükséges kommunikáció során kerül felhasználásra). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termékvásárlást igazoló eredeti Bizonylat teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 10 naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket, a Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a nyertes eredeti Bizonylat az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabály szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, eltérőek a pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta 4 db egyszerre vásárolt, a Játékban részt vevő téli gumiabroncs termék stb.) úgy a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervezők és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervezők a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudják biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk és Pályázatok /Bizonylatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervezők döntése az irányadó és nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatot és annak érvényességét a Lebonyolító -a Szervezők jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervezők döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és a vásárlás mennyiségének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervezők döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek a nyereményeiket postai úton, vagy előzetes egyeztetéssel futár kézbesítés által a lakcímükön, vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését a Szervezők vállalják.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervezők és a Lebonyolító felé nem támaszthat.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertes Játékosokat terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.kartyatnyerek.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2021. január 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchankartyatnyerek@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken, online hirdetésekben Facebookon és a weblapokon kerül meghirdetésre.

 

 1. Egyebek:

A Játék bármely kereskedelmi kommunikációjában megjelenő nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervezők, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk, Pályázatok és vásárlási Bizonylatok elbírálásának jogát a Szervezők fenntartják.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervezők és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervezők és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervezők, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárják. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőket, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőknek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalnak, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárják a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervezők és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervezők és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervezők és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. 

A Szervezők a Játék teljes ideje alatt fenntartják maguknak a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2020. október 15.

Szervezők

 

1. számú melléklet:

Játékban részt vevő termékek/márkák listája:

EAN Cikknév
5705052740229 NORDEXX 155/70 R13 75T WinterSafe 
5705050003562 NORDEXX 165/70 R13 79T WinterSafe
5705052740250 NORDEXX 165/70 R13 79T WinterSafe 
5705050003579 NORDEXX 165/70 R14 81T WinterSafe 
5705052740267 NORDEXX 165/70 R14 81T WinterSafe
5705052740274 NORDEXX 175/65 R14 82T WinterSafe 
5705050003586 NORDEXX 175/70 R13 82T WinterSafe 
5705052740298 NORDEXX 175/70 R13 82T WinterSafe
5705050003685 NORDEXX 185/60 R14 82T WinterSafe
5705052740328 NORDEXX 185/60 R14 82T WinterSafe
5705052740335 NORDEXX 185/60 R15 88T XL WinterSafe 
5705050003630 NORDEXX 185/65 R14 86T WinterSafe 
5705052740342 NORDEXX 185/65 R14 86T WinterSafe
5705050003654 NORDEXX 185/65 R15 88T WinterSafe 
5705052740359 NORDEXX 185/65 R15 88T WinterSafe
5705052740403 NORDEXX 195/65 R15 91T WinterSafe
5705052740458 NORDEXX 205/55 R16 91H WinterSafe 
5705052740472 NORDEXX 215/55 R16 97H XL WinterSafe
5705050003890 NORDEXX 225/40 R18 92V XL WinterSafe
5705050003852 NORDEXX 225/45 R17 94V XL WinterSafe
5705052740526 NORDEXX 225/45 R17 94H XL WinterSafe 
5705052740557 NORDEXX 225/50 R17 98H XL WinterSafe
5452000591876 DEBICA 155/70 R13 75T FRIGO 2
5452000593931 DEBICA 155/80 R13 79T FRIGO 2 
5452000591890 DEBICA 165/70 R13 79T FRIGO 2
5452000591906 DEBICA 165/70 R14 81T FRIGO 2 
5452000593818 DEBICA 175/65 R14 82T FRIGO 2 
5452000593825 DEBICA 175/70 R13 82T FRIGO 2 
5452000593849 DEBICA 185/60 R14 82T FRIGO 2
5452000593856 DEBICA 185/65 R14 86T FRIGO 2
4038526073877 DEBICA 185/60 R15 84T FRIGO 2
4038526036124 DEBICA 185/65 R15 88T FRIGO 2
5452000593894 DEBICA 195/65 R15 91T FRIGO 2
5452000593900 DEBICA 205/55 R16 91T FRIGO 2
5452000586490 DEBICA 225/45 R17 91H FRIGO HP 2
3286340768313 FIRESTONE 155/70 R13 75T WINTER HAWK 3
3286340768412 FIRESTONE 175/70 R13 82T WINTER HAWK 3 
3286341804911 FIRESTONE 165/70 R14 85T XL WINTER HAWK 4 
3286341803211 FIRESTONE 175/65 R14 82T WINTER HAWK 4
3286341803013 FIRESTONE 185/60 R14 82T WINTER HAWK 4 
3286341804010 FIRESTONE 185/60 R15 84T WINTER HAWK 4
3286341803716 FIRESTONE 185/65 R15 88T WINTER HAWK 4
3286341804614 FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTER HAWK 4
3286341803914 FIRESTONE 205/55 R16 91T WINTER HAWK 4 
3286341806113 FIRESTONE 205/60 R16 92H WINTER HAWK 4
3286341807110 FIRESTONE 225/45 R17 91H FR WINTER HAWK 4